Loading...

Sub Committees


Sr. No. Name of sub committee Chairman Convener Members
1 Journal CA Ashok C. Kataria CA Nirav R. Choksi CA Jayesh C. Sharedalal
CA Shailesh C. Shah
CA Gaurang M. Choksi
CA Rajni M. Shah
2. Residential Refresher Course CA. Abhishek J. Jain CA. Monish S. Shah CA. Atul R. Shah
CA. Shailesh C. Shah
CA. Bharat M. Vashi
CA. Sarju S. Mehta
CA. Chandrakant H. Pamnani
CA. Mukesh M. Khandwala
3. Brain Trust cum Workshop CA Mehul S. Shah CA Pratik D. Joshi CA. Atul R. Shah
CA. Bipincandra M. Shah
CA. Hemang V. Patel
CA. Abhinav A. Malaviya
4. Legal And Representation (Direct Taxes) CA Rajiv I. Ravani CA. Ashish A. Sharma CA Rutvij P. Shah
CA. Kirit P. Shah
CA Vijay H. Patel
5. Legal And Representation (Indirect Taxes) CA. Punit R. Prajapati CA. Monish S. Shah CA. Priyam R. Shah
CA. Asutosh P. Nanavaty
CA. Bishan R. Shah
CA. Rahul P. Patel
CA. Nitesh J. Jain
CA. Chintan R. Oza
6. Information Technology CA. Kandarp G. Trivedi
CA. Ketan Mistry Co- Chairman
CA. Riken J. Patel CA. Kunal A. Shah
CA. Raju C. Shah
CA. Rushabh M. Shah
7. Publication CA. Mukesh M. Khandwala CA. Atul R. Shah CA. Bharat M. Vashi
CA. Kunal A. Shah
CA. Shailesh C. Shah
CA. Ashok C. Kataria
CA. Rajni M. Shah
8. Cultural and Entertainment CA. Hersh Jani CA. Monish S. Shah CA. Aniket S. Talati
CA. Chandrakant H. Pamnani
CA. Devang A. Doctor
CA. Vikash G. Jain
CA. Rajni M. Shah
9. Membership Development CA. Riken J. Patel CA. Rushabh M. Shah CA. Nirav R. Choksi
CA. Yamal A. Vyas
CA. Harit A. Dhariwal
CA. Hema M. Shah
10. Sports CA. Ajit C. Shah CA. Rushabh M. Shah CA. Prakash B. Sheth
CA. Ashwin H. Shah
CA. Abhishek J. Jain
11. Skill Development CA. Rajni M. Shah CA. Abhishek J. Jain CA. Jignesh J. Shah
CA. Ajit C. Shah
CA. Ashok C. Kataria
CA. Vikash G. Jain
CA. Manthan S. Khokani
CA. Anjali N. Chokshi
12. Study Circle
(Direct Taxes)
CA. Uday I. Shah CA. Jitesh R. Patel CA. Rutvij P. Shah
CA. Shailesh C. Shah
CA. Jatin K. Shah
CA. Manthan S. Khokani
13. Memorial Lecture (Late Shri K T Thakore & C F Patel) CA Jayesh C. Sharedalal CA Ronak M. Khandwala CA. Chandrakant H. Pamnani
CA. Gaurang M. Choksi
CA. Bipincandra M. Shah
CA. Ajit C. Shah
CA. Ganesh T. Nadar
CA. Satyapal K. Sadhwani
CA. Sanjay R. Shah
CA. Anjali N. Chokshi
CA. Diti B. Vashi
14. Professional Development CA Darshan A. Shah CA Parimal S. Shah CA. Sarju S. Mehta
CA Deepak R. Shah
CA Bijal Gandhi
15. Infrastructure Development CA. Ketul R. Patel CA. Nesal H. Shah CA Jignesh J. Shah
CA. Jayesh C. Sharedalal
CA. Karan A. Shah
CA.Kshitij M. Patel
CA. Mukesh M. Khandwala
CA. Niren M. Nagri
CA. Vartik Choksi
CA.Yamal A. Vyas
16. Study Circle (Indirect Taxes) CA. Bishan Shah
CA. Nilesh V. Suchak Co- Chairman
CA. Hem M. Chhajed CA. Priyam R. Shah
CA. Ashwin H. Shah
CA. Mayur H. Modha
CA. Arjun S. Akruwala
CA. Manan V. Shah
CA. Nitesh J. Jian
CA. Punit R. Prajapati
CA. Jigar S. Shah
CA. Hardik P. Modh
CA. Rahul P. Patel
CA. Rashmin S. Vaja
CA. Chintan R. Oza
CA. Monish S. Shah
CA. Amish J. Khandhar
CA. Jay Dalwadi
Scroll to Top